Príprava podkladu

Zameriame si plochu, na ktorú budeme pripravovať podklad

Fotky kovových podporných bodov na voliére

Schéma rozdelenia podporných bodov

Nerovnosť terénu musíme upraviť čakanom

Lôžko pod betónový blok musí byť rovné!

Rovnomerne rozložíme hmotu pod betónové bloky do vodorovnej polohy

Najskôr osadíme rohové betónové bloky

Betónové bloky musia byť vo vodorovnej polohe (zmeriame aj uhlopriečne)

Pred finálnym osadením betónových blokov na lôžka osadíme ochrannú fóliu proti burine

Vodováhou skontrolujeme finálne osadenie blokov na fólii

Zdieľať na